Sprawdzenie plików

Przesłany przez klienta plik jest sprawdzany pod kątem zgodności ze specyfikacją druku i jest nieodpłatne. Sprawdzeniu nie podlega wartość merytoryczna projektu.