Jak przygotować projekt?

Informacje ogólne


Drukujemy wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta. Istnieje także możliwość przygotowania profesjonalnego projektu graficznego przez nasz dział graficzny. Ma to charakter usługi dodatkowej i można wybrać ją z menu rozwijanego podczas wyboru specyfikacji produktu.
Każdy plik graficzny przed przekazaniem do druku jest sprawdzany przez nas pod kątem technicznego przygotowania do druku. Niepoprawne przygotowanie pliku, a co za tym idzie konieczność dokonania w nim zmian, może wpłynąć na czas realizacji zamówienia. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach).
Jeśli zajdzie potrzeba dokonania zmian w pliku nasz dział graficzny skontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie. Dla ułatwienia kontaktu w zamówieniu można podać bezpośredni kontakt do osoby, która przygotowywała projekt do druku.
Jeżeli nasz dział graficzny będzie zmuszony dokonać zmian w pliku, które mogą wpłynąć na zmianę jego wyglądu względem przesłanego przez Państwa pliku, prześle drogą mailową podgląd pliku po zmianach celem koniecznej w takim wypadku akceptacji do druku.


Przygotowanie pliku


Zalecanym formatem pliku do druku jest PDF wygenerowany przy użyciu profesjonalnego programu do grafiki komputerowej (przede wszystkim programy pakietu Adobe oraz Corel Draw).
W pliku otwartym, grafiki powinny ładnie wyglądać przy powiększeniu do wielkości rzeczywistej, a w parametrach zapisu pliku PDF należy pamiętać o ustawieniu wysokiej rozdzielczości (zalecamy 300dpi), kolorystyki na CMYK. Można skorzystać z domyślnych ustawień zapisu PDF-a: Jakość drukarska (Press Quality), PDF X-1a lub PDF X-3 (w przypadku wybrania standardów PDF X-1a lub PDF X-3 ewentualne kolory RGB w pliku zostaną automatycznie przekonwertowane na CMYK).
Dopuszczalne jest także przekazanie do druku spłaszczonych map bitowych (np: *.tiff), a także otwartych plików programu Corel (z tekstami koniecznie zamienionymi na krzywe) plików .eps, oraz .psd (koniecznie ze spłaszczonymi warstwami).
Tekst powinien zostać zamieniony na krzywe lub w opcjach zapisu PDF-a należy zaznaczyć opcję „osadź czcionki w dokumencie".